Artykulacyjny

Producent

Fixare presto plus

Gips artykulacyjny / Klasa 3

Gips szybkowiążący do mocowania modeli w artykulatorach.
 
∙ bardzo dobra stabilność przy minimalnej ekspansji
∙ kremowa konsystencja
∙ szybki czas wiązania
∙ wysoka twardość końcowa

proporcje mieszania:                         30 ml wody/100g proszku
czas pracy:                                            ok. 2 min
czas mieszania w próżni:                  20 s
gotowość do obróbki:                         po 45 min
twardość po 24 godz.:                        90 MPa
odporność na ściskanie:                   30 MPa
ekspansja:                                            < 0,04%

                                                                                    

 

foto
Newsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top