Na podstawySuppen - sockler

Gips na podstawy  /  Klasa 4

  Bardzo lejny gips o niskiej ekspansji. Do wykonywania
  precyzyjnych  podstaw w systemach modeli
  dzielonych (np. PinCast).

  ∙ bardzo płynna konsystencja,
  ∙ dobre zapływanie wokół pinów i retencji,
  ∙ gładka powierzchnia,
  ∙ bardzo niska ekspansja

proporcje mieszania:                         23-25 ml wody/100g proszku
czas pracy:                                      5 min
czas mieszania w próżni:                  45-60 s
gotowość do obróbki:                        po 45 min
twardość po 24 godz.:                       160 MPa
odporność na ściskanie:                    55 MPa
ekspansja:                                        < 0,06%
        
Ponad 30 dostępnych kolorów znajdziesz tutaj ►►►

page-fotoNewsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top