Zestawy do obróbki tlenku cyrkonuProfesjonalny zestaw instrumentów obrotowych do obróbki prac wykonanych z tlenku cyrkonu.


                                   Wykaz instrumentów wchodzących w skład zestawu

                             POBIERZ INSTRUKCJĘ STOSOWANIA ►►►

page-fotoProfesjonalny zestaw instrumentów obrotowych do obróbki prac wykonanych z tlenku cyrkonu.
 
Horico Diament
"igła"
H 167 014
Usuwanie resztek z miękkiego bloczka cyrkonowego. Obcinanie połączeń
w miękkim cyrkonie. Używany również do pogłębiania i wygładzania separacji i krawędzi
15,000-20,000 rpm
Horico  Frez
walec
HM289 110 023
Wygładzanie obszarów po połączeniach i powierzchni koron.
15,000-20,000 rpm
 
Horico Frez
walec
HM144 110 023
Dalsze wygładzanie powierzchni zęba, tworzenie faktury .

15,000-20,000 rpm
 
Horico Frez
gruszka
HM237 110 023
Idealny do wygładzania krzywych powierzchni blisko okolicy przyszyjkowej .

15,000-20,000 rpm
 
Horico Frez
"jajo"
HM277 110 014
Wykończanie bruzd na powierzchni żującej, krawędzi i do separacji.

15,000-20,000 rpm
 
Horico Diament
walec
HS 137U023
Do tworzenia bardzo gładkich, prawie błyszczących powierzchni w „miękkim” cyrkonie. Idealny  do wykończania pełnokonturowych powierzchni, które nie będą licowane ceramiką . 
  10,000 rpm i  bardzo lekki nacisk!
 
Horico
Separator
HS 355 SF 220
Przecinanie połączeń w utwardzonym cyrkonie. Unikaj cięcia blisko korony, aby zapobiec przegrzaniu i mikro pęknięciom.

15,000-20,000 rpm
 
 
          HORICO  
   “igła”, drobny nasyp
     AuFG 199 C 010  
          HORICO
   stożek, drobny nasyp 
     AuFG 198 C 018
             HORICO
       stożek, drobny nasyp
         AuFG 172 C 016
         HORICO
   “jajo”, drobny nasyp
      AuFG173 C 016
Dopasowywanie korony na  wewnętrznej  powierzchni przyszyjkowej.  
  
 
Wykończanie i wygładzanie powierzchni koron z utwardzonego cyrkonu.
 
Wykończanie i wygładzanie bruzd na powierzchni żującej, krawędziach i do separacji w utwardzonym cyrkonie. Dopasowywanie na guzkach i małych powierzchniach utwardzonego cyrkonu.
 
Newsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top