System IvobaseIvoBase          
System IvoBase składa się z konwencjonalnego materiału PMMA do wykonywania protez oraz systemu IvoBase Injector do wykonywania protez metodą wtryskową. System umożliwia całkowicie zautomatyzowaną polimeryzacje, która nie powoduje wysokiego skurczu polimeryzacyjnego. Materiał IvoBase łączy zalety podstawowych chemoutwardzalnych oraz polimeryzujących pod wpływem ciepła, materiałów do wykonywania protez. Materiał spełnia nie tylko wyżej wymienione podstawowe wymagania, stawiane samopolimerom, ale również odpowiada dużo bardziej rygorystycznym kryteriom, które muszą spełniać polimery, wiążące pod wpływem ciepła. IvoBase może być zatem uważany za materiał hybrydowy. Dostępny jest on także w wersji odpornej na uderzenia – IvoBase High Impact..

Materiał jest dostępny w następujących kolorach:
 • IvoBase Hybrid: Pink, Pink-V, Preference, Clear, Pink-V Implant, Preference Implant
 • IvoBase High Impact: Pink, Pink-V, Preference, Pink-V Implant, Preference Implant                          
 

       FILM INSTRUKTAŻOWY:     
"PRACA W SYSTEMIE IVOBASE"
              


page-fotoWskazania:

 •  Protezy całkowite
 •  Protezy częściowe
 •  Protezy kombinowane
 •  Protetyka na implantach
Zalety:
 •  Bardzo niska zawartość resztkowego monomeru
 •  Wysokie dopasowanie i dobra chłonność protez dzięki kompensacji kurczenia
 •  Znakomite połączenie ze sztucznymi zębami dzięki polimeryzacji przez ciepło i ciśnienie
 •  Wysoki połysk powierzchni zmniejsza podrażnienia śluzówki
 •  Brak kontaktu skóry z monomerem.
 •  Czas polimeryzacji wynosi 35 minut
Urządzenie IvoBase injector Puszka polimeryzacyjna Pojemniki z akrylem Protezy z akrylu IvoBase 
Newsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top