IPS e.max Ceram

IPS e.max Ceram Zir Liner

Zestaw mas podkładowych IPS e.max ceram ZirLiner jest dodatkowyą warstwą ceramiki do licowania struktur  wykonanch z tlenku cyrkonu. Jest to pierwsza warstwa...

Więcej

IPS e.max Ceram

IPS e.max Ceram niskotopliwy materiał szklano-ceramiczny, nanofluoroapatytowy przeznaczony do licowania podbudów wykonanych z dwukrzemianu litu ( IPS e.max...

Więcej
Newsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top