IPS e.max CeramZestaw mas podkładowych IPS e.max ceram ZirLiner jest dodatkowyą warstwą ceramiki
do licowania struktur  wykonanch z tlenku cyrkonu.

Jest to pierwsza warstwa ceramiki, którą można napalić przed nałożeniem pierwszej warstwy masy zębinowej . Stanowi ona podbarwienie struktury cyrkonowej.  

Zestaw zawiera 5 kolorów w proszku , 4 kolory intensywne oraz płyn

page-fotoNewsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top