Protezy szkieletowe

Picocast speed

Masa osłaniająca Precyzyjna masa ogniotrwała przeznaczona do modeli i szybkiego procesu wygrzewania. Zastosowanie :  technika protez szkieletowych...

Wiecej

Biosint Extra

Masa osłaniająca Bezgipsowa masa osłaniająca na bazie fosforanów do powielania modeli i sporządzania form odlewniczych. Zastosowanie: technika...

Wiecej

Optivest Avanti

Masa osłaniająca   Drobnoziarnista masa ogniotrwała przeznaczona szybkiego procesu wygrzewania. Zastosowanie: technika protez szkieletowych...

Wiecej
Newsletter X
Kod pocztowy -
Zaznacz rodzaj wykonywanego zawodu
Technik Dentystyczny
Lekarz Stomatolog
Handlowiec
Top