DD Uni Bond

Środek łączący do ceramiki, metalu i kompozytu

Jednoskładnikowy środek łączący DD Uni Bond zapewnia trwałe połączenie adhezyjne pomiędzy uzupełnieniami pośrednimi a DD Solid Link.

Korzyści:

  • Tworzy optymalne warunki do powstania stałego łącznika
  • Łatwy w użyciu – nie wymaga mieszania