Sagemax Zirconia

Materiał, który łączy w sobie wszystko

 • Połączenie sprawdzonych jakości tlenku cyrkonu
  z chromatycznością zębiny 3Y-TZP oraz wysoce
  przeziernym szkliwem 5Y-TZP
 • Naturalny gradient kolorów
 • 800 MPa we wszystkich warstwach!
 • Materiał o dużym bezpieczeństwie i estetyce

Nowy, jeszcze lepszy,
wysoce estetyczny multilayer
NexxZt + Multi 2.0 

NexxZr® + Multi 2.0

 • NexxZr®+ Multi to dentystyczny wielowarstwowy tlenek cyrkonu (4Y-TZP przyszyjkowo, 5Y-TZP siecznie) o naturalnym kolorze i gradiencie przezierności oraz wysokiej wytrzymałości na zginanie (850 MPa przyszyjkowo, 630 MPa siecznie).
 • Korony i mosty do 3 punktów
 • Przetwarzanie: infiltracja, barwienie, cut back
 • Kolory: 16 Vita + 4 bleach
 • 630 – 880 Mpa
 • Wysokości: 14, 16, 20mm

NexxZr® S

 • NexxZr® S to tlenek cyrkonu o bardzo wysokiej wytrzymałości na zginanie do wykonywania od pojedynczego zęba do wielopunktowych mostów.
 • Korony, mosty do 3 punktów, mosty wielopunktowe
 • Przetwarzanie: infiltracja, warstwowanie
 • Kolor: Biały
 • 1370 Mpa

NexxZr® T 

 • NexxZr® T to tlenek cyrkonu o bardzo wysokiej wytrzymałości na zginanie i średniej przezierności.
 • Korony, mosty 3-punktowe, mosty wielopunktowe
 • Przetwarzanie: infiltracja, barwienie, cut back, warstwowanie
 • Kolory: Biały, 16 kolorów Vita, OM1, OM2, OM3
 • 1270 Mpa

NexxZr® T Multi

 • NexxZr® T Multi to wielowarstwowy tlenek cyrkonu (3Y-TZP przyszyjkowo, 5Y-TZP siecznie) najnowszej generacji.
 • Korony, mosty do 3 punktów i mosty wielopunktowe
 • Przetwarzanie: infiltracja, barwienie, cut back
 • Kolory: 16 kolorów Vita + 4 bleach
 • 630 – 1170 Mpa

NexxZr® +

 • NexxZr®+ to tlenek cyrkonu o wysokiej przezierności i wysokiej wytrzymałości na zginanie.
 • Zastosowanie kolor biały: Korony, mosty do 3 punktów, mosty wielopunktowe
 • Zastosowanie wstępnie barwiony: Korony i mosty do 3 punktów
 • Przetwarzanie: infiltracja, barwienie, cut back, warstwowanie
 • Kolory: Biały, A1, A2, A3, A 3.5, B1, B2
 • Wytrzymałość kolor biały: 1000 Mpa
 • Wytrzymałość wstępnie barwiony: 880 Mpa

Zachęcamy do sprawdzenia Instrukcji oraz Karty charakterystyki na stronie producenta

Instrukcja użycia: https://eifu.sagemax.com/pl
Karta charakterystyki: https://sagemax.com/downloads/