Cercon Base Cast
Cercon Base Cast to krążki i bloczki z tworzywa spalającego się bezresztkowo. Przy pomocy urządzenia Cercon Brain i Brain Expert można z nich frezować struktury przeznaczone do odlewania.

Krążki dostępne są w dwóch grubościach 20mm i 25 mm a bloczek w rozmiarze 47 mm (op. 5 szt)