Sagemax PMMA Multi

PMMA Disc Multi składa się z wysoce usieciowanego polimetakrylanu metylu (PMMA) ze zintegrowanym gradientem odcieni do wydajnego wykonywania tymczasowych pełnokonturowych koron i mostów w odcinku przednim i bocznym.

Przemysłowy proces produkcji dysków zapewnia minimalną zawartość resztkowego monomeru i doskonałą biokompatybilność. Oprócz wysokiej odporności na pękanie materiał charakteryzuje się doskonałymi właściwościami frezowania oraz dobrymi właściwościami polerskimi. Wyjątkowa stabilność koloru i zastosowana technologia wielowarstwowa umożliwiają uzyskanie naturalnych efektów estetycznych.

  • Odbudowy od korony do mostów wielopunktowych
    (maksymalny okres użytkowania 6 miesięcy)
  • 4 warstwowy – naturalny gradient kolorów
  • naturalna estetyka zęba
  • Kolory: OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3

 

Zachęcamy do sprawdzenia Instrukcji oraz Karty charakterystyki na stronie producenta

Instrukcja użycia: https://eifu.sagemax.com/pl
Karta charakterystyki: https://sagemax.com/downloads/