Zfx Wax

Wosk syntetyczny spalający się bezresztkowo. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami frezowania.

Przeznaczenie:

  • inlay/onlay
  • korony
  • mosty
  • zasuwy

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Temperatura płynności |°C| 100–130
Gęstość przy 20°C |g/cm3| 0.97
Zawartość rozpuszczalników |%| 0.0
Zawartość ciał stałych |%| 100

Dostępne rozmiary:
O98 wys.20 mm