PressCeramic

PressCeramic to pastylki z ceramiki szklanej na bazie dwukrzemianu litu do wykonywania wysoce estetycznych uzupełnień pełnoceramicznych przy użyciu tradycyjnej techniki tłoczenia.

Wysoka wytrzymałość na zginanie (470 MPa, typowa wartość średnia) umożliwia szeroki zakres wskazań i zapewnia niezawodność mostów trzypunktowych do drugiego zęba przedtrzonowego.

W zależności od wskazania i techniki obróbki, pastylki są dostępne w 4 różnych stopniach przezierności (MO, LT, MT, HT) i 2 stopniach Opal.

Doskonałe właściwości rozlewności pozwalają nawet na cienkie licówki o wysokiej wytrzymałości. Naturalna opalescencja i przezierność zapewniają optymalną integrację z sąsiednimi strukturami zęba i „efekt kameleona”.

PressCeramic – zastosowanie z uwzględnieniem przezierności

 

Zachęcamy do sprawdzenia Instrukcji oraz Karty charakterystyki na stronie producenta

Instrukcja użycia: https://eifu.sagemax.com/pl
Karta charakterystyki: https://sagemax.com/downloads/