Wosk specjalny GEO – do blokowania podcieni

Wosk GEO do blokowania podcieni

Doskonale przylegający do modelu wosk przeznaczony do blokowania podcieni i uzupełniania ubytków w modelu.

  • świetna adhezja do modelu gipsowego
  • łatwo zapływa w małe przestrzenie
  • wysoki punkt topienia (86ºC) – chroni zmiany wymiarów przed ogrzaniem np. podczas powielania

 

Nr zamówienia: 650-0000

Opakowanie zawiera 75 g wosku