Dentapreg Dentapreg® PFM – most w odcinku przednim

Dentapreg® PFM – oferuje estetyczne, pozbawione metalu, minimalnie inwazyjne rozwiązanie do wzmocnienia mostów tymczasowych długoterminowych w odcinku przednim.

Dentapreg® PFM można wykorzystać do wykonania mostu w odcinku przednim. Służą jako wzmocnienie, które jest w stanie utrzymać obciążenia wynikające z działania sił zgryzowych. Mogą być użyte w po łączeniu z każdym kompozytem C+B, a także z koroną własnego zęba.

Na bazie Dentapreg® PFM most można wykonać metodą bezpośrednią w jamie ustnej pacjenta lub pośrednią w laboratorium protetycznym.

Wskazania do wykonania mostu adhezyjnego wzmocnionego Dentapreg® PFM w odcinku przednim:

  • nagłe, awaryjne odbudowy tymczasowe
  • krótkoterminowe odbudowy tymczasowe
  • odbudowy tymczasowe podczas fazy osteointegracji implantu
  • długoterminowe odbudowy, w przypadku odroczenia odbudowy ostatecznej
  • most w przednim odcinku w połączeniu z szyną

 

Przy projektowaniu mostów adhezyjnych możesz wykorzystać paski Dentapreg® PFM do stworzenia retencji o różnych kształtach np.: typu skrzydełko (most Maryland), inley, slot lub częściowa retencja w koronie, w zależności od sytuacji klinicznej. Dzięki wyjątkowym właściwościom mechanicznym Dentapreg®, możesz także wykonać most adhezyjny z długim przęsłem. W celu uzyskania niezawodnej odbudowy, powinieneś jednak ściśle przestrzegać zasad biomechaniki mostów Dentapreg® oraz instrukcji użytkowania.

Mosty adhezyjne Dentapreg® w odcinku przednim mają kilka korzyści:

  • uniwersalność, a zarazem wyjątkowe właściwości mechaniczne pozwalają na wielokierunkowość rozwiązań w szerokiej gamie sytuacji klinicznych
  • zapewniają minimalnie inwazyjną procedurę
  • oszczędzają czas
  • łatwo jest je naprawić