IPS Style

IPS Style® to innowacyjny system ceramiczny przeznaczony do wykonywania
uzupełnień metalowo-ceramicznych – począwszy od koron w odcinku przednim aż
do wielopunktowych mostów. Podstawę IPS Style® stanowią nowoczesne ceramiki
szklane zawierające leucyt, fluoroapatyt oraz oxyapatyt, które pozwalają wykonywać
uzupełnienia o wysokiej stabilności podczas wypalania, optymalnym skurczu
i naturalnej estetyce. System IPS Style® obejmuje zarówno materiały przeznaczone
do licowania jak i tłoczenia.

System IPS Style obejmuje:

IPS Style Ceram – do klasycznego licowania
bardzo estetyczna ceramika na metal, zawierająca leucyt, fluoroapatyt i oksyapatyt,
pozwalająca na indywidualne modelowanie i nieograniczoną kreatywność podczas
wykonywania uzupełnienia.
IPS Style Ceram One ceramika jednowarstwowa
w zależnościod indywidualnych wymagań pacjenta – pozwala na szybkie i nieskomplikowane
licowanie.
IPS Style Press do technologii tłoczenia
w zależności od przypadku, na dokładne, ekonomiczne natłaczanie ceramiki na podbudowy
metalowe. Pracę można uzupełnić materiałem IPS Style Ceram.

Wskazania:

  • Tradycyjna ceramika wielowarstwowa, przeznaczona do licowania najbardziej popularnych stopów dentystycznych (oraz struktur galwanicznych)
  • Jednowarstwowa ceramika przeznaczona do licowania najbardziej popularnych stopów dentystycznych (oraz struktur galwanicznych)
  • Licówki wykonywane na kikutach z masy ogniotrwałej (tylko IPS Style® Ceram)
  • Charakteryzacja i licowanie uzupełnień IPS Style® Press
  • Charakteryzacja z użyciem materiałów IPS Ivocolor Shade i farb Essence
  • Glazurowanie przy pomocy materiału IPS Ivocolor Glaze

 

Zestaw wprowadzający – IPS Style® Ceram Starter Kit

Opis zawartości:

IPS Style Ceram Pow. Opaquer 870 –  18 g (A1, A2, A3, A3,5)
IPS Style Ceram Deep Dentin – 20 g (A1, A2, A3, A3,5)
IPS Style Ceram Dentin – 20 g (A1, A2, A3, A3,5)
IPS Style Ceram Incisal – 20 g (I1, I2, I3, I4)
IPS Style Ceram Transpa neutral – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Mamelon light – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Occ. Dentin orange – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Opal Effect – 1 x 5 g
IPS Style Ceram One – 20 g (I1, I2, I3, I4)
IPS Ivocolor Shade Dentin – 3 g (SD1, SD2)
IPS Ivocolor Shade Incisal – 3 g (SI1)
IPS Ivocolor Essence – 1.8 g (EO1 white, EO4 sunset, E10 mahogany, E16 sapphire)
IPS Ivocolor Glaze Paste – 1 x 9 g
IPS Ivocolor Mixing Liquids (allround) – 15 ml
Pow. Opaquer Liquid – 60 ml
Build-Up Liquid allround – 60 ml
IPS Style Ceram Shade Guide – Impulse
IPS Style Ceram Shade Guide – Incisal/Transpa

Zestaw wprowadzający – IPS Style® Ceram Intro Kit A3

Opis zawartości:

IPS Style Ceram Pow. Opaquer A3 870 – 1 x 18 g
IPS Style Ceram Deep Dentin – 1 x 5 g A3
IPS Style Ceram Dentin A3 – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Incisal  I3 – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Transpa neutral – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Mamelon light – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Occ. Dentin orange – 1 x 5 g
IPS Style Ceram Opal Effect – 1 x 5 g
IPS Style Ceram One – 1 x 5 g
IPS Ivocolor Shade Dentin – 1 x 1.8 g
IPS Ivocolor Essence – 1 x 1.8 g white i sunset
IPS Ivocolor Glaze Paste – 1 x 3 g
IPS Ivocolor Mixing Liquids (allround) – 15 ml
Pow. Opaquer Liquid – 15 ml
Build-Up Liquid allround – 15 ml