Master Press Speed

Specjalna masa osłaniająca wiązana fosforanami przeznaczona do wykonywania form do tłoczenia ceramik. 
Może być stosowana w szybkim procesie wygrzewania.

Master Press Speed to specjalistyczna masa osłaniająca wiązana
fosforanami, przeznaczona do wykonywania form do tłoczenia ceramiki.
Master Press Speed należy zmieszać z roztworem koncentratu Master.

Zalecenia dotyczące pracy z materiałem:

Temperatura proszku i płynu 21 – 23°C
Stosunek mieszania 100 g : 24 ml
Czas mieszania w próżni 180 s
Prędkość mieszania *) 320 – 450 obr. /min
Czas obróbki 6 – 8 min

Opakowania:
2 kg (20x100g) + 250 ml koncentratu

Uwaga:

Do mieszania masy Master Press Speed należy używać oddzielnych
pojemników i czystych szpatułek.
Masa Master Press Speed nie może mieć kontaktu z gipsem, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie ceramiki tłoczonej.
Koncentratu płynu Master należy chronić przed zamarzaniem!
Najlepsze i stałe wyniki można uzyskać przechowując proszek i płyn w
temperaturze 21 – 23 °C.