IPS In Line

Grupa ceramik IPS InLine

IPS InLine

 • klasyczna ceramika na bazie kryształów leucytu, przeznaczona do licowania struktur wykonanych ze stopów metali o współczynniku rozszerzalności (CTE) 13,8-15,0 x 10-6 K-1
 • charakteryzuje się łatwym sposobem nakładania oraz możliwość dokładnego odwzorowania kolorów
 • dostępna według kolorników Chromascop i A-D

IPS InLine One

 • nowoczesna ceramika jednowarstwowa, przeznaczona do licowania struktur wykonanych ze stopów metali o współczynniku rozszerzalności (CTE) 13,8-15,0 x 10-6 K-1
 • pozwala na efektywne wykorzystanie czasu oraz oszczędność materiału.
 • siedem kolorów umożliwia wykonanie estetycznej odbudowy wiernej naturze wg pełnego klucza kolorów
 • dostępna według kolorników Chromascop i A-D

IPS InLine PoM  – 7 kolorów w postaci pastylek.

 • ceramika  przeznaczony do natłaczania na pokryte opakerem metalowe struktury koron i mostów, zwłaszcza uzupełnienia odcinków zębów bocznych.
 • współpracuje ze stopami o współczynniku rozszerzalności (CTE) 13,8-14,5 x 10-6 K-1
 • po wytłoczeniu anatomicznego kształtu zęba charakteryzacje uzyskuje się za pomocą farbek

WAŻNA INFORMACJA !

W skład systemu ceramiki z grupy IPS InLine wchodzą proszki, które są wspólne dla wszystkich 3 rodzajów materiału:

 • IPS InLine/lnLine PoM Add-On 690 °C/1274 °F – masa korekcyjna niskotopliwa
 • IPS InLine/IPS InLine PoM Glaze and Stains Liquid – glazura z płynem
 • IPS InLine/IPS InLine PoM Opaquer – opaker w paście
 • IPS InLine/IPS InLine PoM Shade/Stains – intensywne farby w paście

 

Składowe systemu IPS InLine/IPS inLine PoM:

Masy opakerowe (PoM) :

 • 16 kolorów w paście (op.3g lub 9g) wg klucza A-D lub 20 w paście (op.3g lub 9g) wg Chromascop’u
 • kolory BL w paście (op.3g lub 9g) – do zębów wybielanych
 • kolory intensywne w paście (op.3g lub 9g)
 • kolor fluoroscencyjny „Opaquer F” w paście (op.1g)

 

Masy zębinowe (Dentin) :

 • 16 kolorów w proszku wg klucza A-D (op.20g lub 100g) , 1 kolor „Cervical” D2/D3
 • 20 kolorów w proszku wg klucza Chromascop (op.20g lub 100g)
 • kolory BL (op.20g lub 100g)) – do zębów wybielanych

 

Masy brzegu siecznego (Incisal) :

 • 3 kolory „Incisal” ,3 kolory „Transpa Incisal” ,4 kolory „Transpa” (op.20g lub 100g)

 

Pozostałe elementy : glazura, masy korekcyjne Add-On nisko- i wysokotopliwe, płyny do modelowania i do glazury.

 

 

 

Zestaw Basic    Zestaw Deep Dentin Zestaw In Line One
Starter KIT
Zestaw In Line    
Trial KIT

 

Materiały dodatkowe:

IPS InLine Deep Dentin
Stosowane są w przypadku małej ilości miejsca, w celu uzyskania podstawowego koloru
zęba lub wzmocnienia chromatyczności barwy.
IPS InLine Margin
Masy przeznaczone są do wykonywania brzegów ceramicznych.
IPS InLine Impulse
Farby do wykonywania efektów zbliżonych do natury.
IPS InLine/IPS InLine PoM Shade/Stains
Farby przeznaczone do imitowania naturalnych cech charakterystycznych na
powierzchni ceramiki
IPS InLine Gingiva
Naturalnie wyglądające masy dziąsła, które można stosować indywidualnie w
zależności od danej sytuacji.